Regulamin

PŁATNOŚĆ

Za nasze wycieczki i usługi najmu możesz płacić szybko i bezpiecznie. Korzystamy z zewnętrznych, zaszyfrowanych metod płatności. Dla wycieczek uszytych na miarę istnieje możliwość płatności tradycyjnym przelewem, gdzie wymagane jest przesłanie nam potwierdzenia płatności.

ANULACJE

Anulacja wycieczki musi zostać dostarczona na piśmie, za datę anulacji uznaje się datę otrzymania pisemnej wiadomości.

Możesz otrzymać pełen zwrot kosztów w przypadku anulacji rezerwacji na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na naszych wycieczkach współdzielonych nie ma możliwości anulowania rezerwacji w ciągu 24 godzin przed wycieczką.

Uwaga: Możemy spróbować przełożyć Twoją wycieczkę. Niemniej wszystko zależy od dostępności.

* minus koszty operacyjne brokerów płatności.

INNE WARUNKI

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Poland By Locals/Gdańsk By Bike rezerwuje prawo do anulowania wycieczki, informacja zostanie przekazana tym samym kanałem komunikacyjnym, za pomocą którego kontaktowałeś/aś się z nami (e-mail, telefon, media społecznościowe), a płatność zostanie w pełni zwrócona.

Nie można przyznać zwrotu pieniędzy ani zniżki za spóźnione przybycie lub opuszczenie wycieczki przed jej zakończeniem.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

Podczas podróży mogą się wydarzyć nieoczekiwane okoliczności, a Twoja inwestycja w podróż powinna być chroniona. Zdecydowanie zalecamy wykupienie ubezpieczenia podróżnego, aby zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych wydatków związanych z podróżą, takich jak odwołanie, obrażenia, pomoc medyczna w nagłych wypadkach oraz zgubiony lub skradziony bagaż.

Poland By Locals/Gdańsk By Bike  nie poleca żadnej konkretnej firmy ubezpieczeniowej ani polisy, dlatego należy dokładnie zapytać o zakres i zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU OD ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZRZECZENIU SIĘ ROSZCZEŃ.

Wzięcie udziału w wycieczce prowadzonej przez Poland By Locals sp. z o.o. / Gdańsk By Bike wiąże się z wzięciem pełnej odpowiedzialności za własną osobę (i za ewentualnych podopiecznych) oraz zwolnieniem Poland By Locals Sp. z o.o. / Gdańsk By Bike (wraz z jego pracownikami, właścicielami, przewodnikami, organizatorami wycieczek, czy wolontariuszami) od wszelkiej odpowiedzialności, w tym między innymi: wszelkimi obrażeniami, śmiercią, chorobą i uszkodzeniem mienia lub stratą podczas udziału w wycieczce Poland By Locals / Gdańsk By Bike lub w podróży do i z wycieczki.

Ponad to wzięcie udziału w wyciecze tożsame jest ze zgodą na brak składania pozwów ani żadnych roszczeń przeciwko Poland By Locals Sp. z o.o. / Gdańsk By Bike za jakiekolwiek szkody, straty majątku osobistego, obrażenia lub roszczenia, które można ponieść niezależnie od ich przyczyny podczas udziału w wycieczkach i / lub innych aktywnościach oferowanych przez Poland By Locals Sp. z o.o. / Gdańsk By Bike.

Rozumiem i zgadzam się, że niniejsze Zrzeczenie się i Zwolnienie będzie wiążące dla mnie osobiście, wszystkich członków mojej rodziny, moich i ich spadkobierców, następców, cesjonariuszy oraz prawnych i osobistych przedstawicieli.

AKCEPTACJA RYZYKA

 1. Zdaję sobie sprawę, że jazda na rowerze jest potencjalnie niebezpieczną czynnością i że trasy wycieczek wymagają jazdy na rowerze po drogach publicznych – utwardzonych i nieutwardzonych o różnym stanie oraz szlakach – publicznych i odosobnionych – o różnych warunkach i przy złej pogodzie oraz że rowerzyści mogą być hospitalizowani lub umierają z powodu wypadków drogowych lub innych.
 2. Dobrowolnie biorę udział w tej wycieczce, mając świadomość licznych ryzyk i niebezpieczeństw z tym związanych. Niniejszym zgadzam się odpowiadać za własne dobro i akceptuję wszelkie ryzyko opóźnień, nieprzewidzianych wydarzeń, niedogodności, chorób, obrażeń, urazów emocjonalnych lub śmierci.
 3. W przypadku urazu lub choroby wyrażam zgodę na ewakuację, udzielenie pierwszej pomocy i / lub leczenie przez Organizatora na mój koszt, a moja akceptacja niniejszych warunków oznacza moją zgodę na ewakuację, udzielenie pierwszej pomocy i / lub leczenie.
 4. Chociaż Poland By Locals / Gdańsk By Bike może podawać mi kierunki geograficzne podczas jazdy rowerem, to nie gwarantuje stanu lub bezpieczeństwa dróg / szlaków, po których jeżdżę na rowerze lub spaceruję, oraz jestem odpowiedzialny za obserwację takich warunków drogowych lub szlakowych i określenie, czy jestem w stanie jeździć na rowerze i / lub chodzić w takich warunkach.
 5. Zgadzam się, że będę kierować się zdrowym rozsądkiem, być samowystarczalnym i zaprzestać dalszego uczestnictwa w wycieczce rowerowej, jeśli w którykolwiek momencie uznam, że warunki są niebezpieczne.
 6. Zdaję sobie sprawę, że zwiedzanie wymaga umiejętności jazdy na rowerze oraz podstawowej kondycji fizycznej i zaświadczam, że jestem sprawny fizycznie i dostatecznie przeszkolony do wzięcia udziału w wycieczce rowerowej.
 7. Rozumiem i zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych ze spożyciem alkoholu lub jakichkolwiek substancji zmieniających umysł przed lub w trakcie jakiejkolwiek aktywności na rowerze. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za obrażenia, straty lub szkody wynikające ze spożycia alkoholu lub jakiejkolwiek substancji zmieniającej umysł.
 8. Potwierdzam uzyskanie informacji o możliwości używania kasku podczas jazdy na rowerze podczas wycieczki.
 9. Rozumiem, że Poland By Locals / Gdańsk By Bike zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej osoby, której uzna za niechętną do jazdy w bezpieczny sposób lub która odbierze innym przyjemność z podróży. Taka osoba nie otrzyma zwrotu pieniędzy.
 10. Poland By Locals / Gdańsk By Bike zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub odwołania wydarzeń.
 11. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Poland By Locals / Gdańsk By Bike mojego wizerunku na zdjęciach, czy filmach sporządzonych podczas wycieczki/świadczenia usług z Poland By Locals Sp. z o.o./ Gdańsk By Bike w celach promocyjnych i reklamowych, bez żadnych opłat, zobowiązań i odpowiedzialności wobec mnie.

Numer alarmowy: 0048 537 168 775 lub 0048 663 305 047

WARUNKI NAJMU ROWERU 

I Warunki ogólne
1. Poland By Locals Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego 17 zwany dalej Wynajmującym wydaje Najemcy sprzęt rowerowy sprawny, wolny od usterek oraz czysty.
2. Opłata za najem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem. Wymagana jest kaucja w wysokości 200 zł za rower, zwracana w momencie oddania rowerów. Najlepiej płatna w gotówce.
3. Najemca może wykorzystywać sprzęt rowerowy zgodnie z jego przeznaczeniem, respektując przy tym obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ruchu drogowego. Może on korzystać z roweru jedynie na utwardzonych drogach, szlakach i ścieżkach rowerowych. Jazda po plaży jest zabroniona!!!

II Odpowiedzialność Najemcy
1. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu rowerowego wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe od momentu podpisania umowy i wydania sprzętu do chwili zwrotu oraz zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież przedmiotu najmu przez osoby trzecie.
3. W przypadku utraty przez Najemcę przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kwoty brutto:
opłata za utracony rower – 3500 zł (rower trekkingowy),  opłata za utracony fotelik – 300 zł, kask/oświetlenie/ zestaw naprawczy – 100 zł, fotelik – 300 zł, przyczepę – 2000 zł, koszyk/ holder/ blokada – 50 zł, linka/mapa – 25 zł.

4. Najemca użytkując przedmiot najmu czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
5. Najemca zrzeka się dochodzenia od Wynajmującego wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, kolizji jak i poniesionych przez Najemcę szkód lub doznanych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.
6. Wynajmujący ponosi koszty reperacji uszkodzeń przedmiotu najmu wynikające z normalnej jego eksploatacji.
7. Zabrania się Najemcy dokonywania napraw sprzętu rowerowego bez woli i wiedzy Wynajmującego. Wynajmujący nie pokrywa kosztów tego typu napraw.

8. W przypadku przebitej dętki Najemca zobowiązuje się dostarczyć rower do biura Wynajmującego (w zależności od dostępności możemy zaoferować zastępczy rower tego samego typu), w przypadku dokonania samodzielnej wymiany dętki Wynajmujący nie pokrywa powyższego kosztu. Aby zabezpieczyć się przed przebiciami, oferujemy wynajem zestawów naprawczych, które umożliwią samodzielną naprawę przebitej opony.

III Zwrot sprzętu rowerowego
1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w terminie i miejscu wskazanym w umowie najmu.
2. Przedłużenie okresu najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.
3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu umowy najmu w terminie Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu opłaty za najem oraz dodatkowej opłaty (zgodniej z aktualnym cennikiem) za każdy kolejny rozpoczęty dzień najmu.

Kontakt

Fundacja Aktywni Lokalnie
ul. Chlebnicka 19/20
80-830 Gdańsk

Otwarte

Pon-Nd 9:00 – 18:00

Jesteśmy członkami Gdańskiej Organizacji Turystycznej
visit-gdansk

2022 Gdańsk By Bike © Wszelkie prawa zastrzeżone | designed by crafty.STD

Book Now