Fundacja Aktywni Lokalnie

Kim jesteśmi? 

Fundacja Aktywni Lokalni jest inicjatywą wspierającą promowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku. Naszą misją jest jest wdrażanie światowego trendu zrównoważonej i świadomej turystyki na lokalnym obszarze działania w wielu dziedzinach związanych z regionem pomorskim. Nasze działania to szkolenia, organizacje eventów turystycznych a także realizacja filmów promujących walory krajoznawcze regionu pomorskiego oraz innych obszarów w Polsce. Fundacja Aktywni Lokalnie poprzez inicjatywę Gdańsk By Bike promuję alternatywne zwiedzanie Gdańśka z poziomu roweru. Organizowane rowerowe wycieczki po Gdańsku pozwalają w ekologiczny i świadomy sposób poznać uroki miasta.

Jak działa fundacja?

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym przez:
 • inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji zdrowego stylu życia i odżywiania się, aktywności fizycznej dzieci i dorosłych, zajęć rekreacyjnych oraz promocji kultury i sztuki,
 • organizowanie kampanii edukacyjnych/ społecznych, szkoleń, konferencji, targów, paneli dyskusyjnych, kursów, rajdów i innych spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia i odżywiania się, aktywności fizycznej dzieci i dorosłych, zajęć rekreacyjnych oraz promocji kultury i sztuki
 • realizowanie filmów związanych z celami statutowymi,
 • współpracę z uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkimi placówkami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i i popularyzacji celów Fundacji
 • organizowanie imprez mających za zadanie promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się, aktywności fizycznej oraz promowanie kultury i sztuki prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, targi, pikniki, warsztaty, szkolenia i seminaria naukowe na temat zdrowego trybu życia oraz kultury i sztuki,
 • prowadzenie kawiarni/restauracji posiadającej w menu propozycje dań zgodnych z zasadami zdrowego żywienia, ekologicznych, wegetariańskich i wegańskich, działalność cateringowa,
 • sprzedaż produktów i usług,
 • prowadzenie aktywności fizycznych dla dzieci i dorosłych,
 • prowadzenie zajęć relaksacyjnych,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów promujących rozwój człowieka oraz zdrowy styl życia.
 • działalność oświatową w rozumieniu art.170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
 • działalność kulturalną w rozumieniu art.1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
 • organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • wspieranie działań na rzecz tolerancji i integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
 • aktywizacja fizyczna i psychiczna seniorów wraz z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
 • wspieranie ekonomi społecznej.
 
PDF

Statut Fundacji Aktywni Lokalnie

Download